Vaaliteemani

Pirkkalan joukkoliikennettä on parannettava vaalikauden aikana merkittävästi. Pirkkala tulee suunnitelmien mukaisesti liittää Tampereen bussiliikenneverkkoon Tampereen hinnoilla ja luonnollisesti täydellä vaihto-oikeudella. Samalla Pirkkalaan kulkevien vuorojen määrää pitää lisätä, jotta joukkoliikenteen houkuttelevuus lisääntyy. Tämä parantaa liikenteen sujuvuutta myös yksityisautoilijoiden kannalta.  

  

  

Pirkkala säilytetään itsenäisenä kuntana, joka on kuitenkin valmis yhteistyöhön naapurikuntien kanssa. Ei ole järkevää, että kuntaraja estää esimerkiksi päivähoito- tai koulupaikan saamisen mahdollisimman läheltä.

  

  

  

Pirkkalassa tulee jatkossakin säilyttää lukio, ja sille on tärkeää saada uusia tiloja jo pelkästään yläasteen kasvavan tilantarpeen vuoksi. Pirkkalan pitää myös tavoitella jonkinlaisen ammattikoulutuksen järjestämistä omalla alueellaan kunnan elinvoiman lisäämiseksi. Toisen asteen koulutuksessa tarvitaan kuitenkin myös vahvaa seudullista yhteistyötä, jotta oppilaille voidaan tarjota monipuolisia oppimismahdollisuuksia.  

 

  

Vaikka Pirkkala varmasti jatkossakin kehittyy voimakkaasti, vaadin, että asuinalueiden läheisyydessä säilytetään metsiä ja viheralueita. Hävitettyjä luontokohteita on usein mahdoton korvata, ja luonto- ja ulkoilualueiden sijainti lähellä kotia on tärkeää monille ihmisille. Haluan myös vähentää liikennemelua Pirkkalassa tukemalla uusien meluvallien rakentamista erityisesti moottoritien varressa.

© 2015 Riku Merikoski